Du kanske behöver hjälp med att skaffa webbhotell eller sköta teknisk administration där. Detta kräver oftast ingen programmeringskunskap men man behöver ha koll på andra ganska tekniska frågor.

Jag är insatt i hur flera s k ”shared hosting” adminstreras. Vill du slippa hålla på med sådant så hjälper jag gärna till med den typ av tjänster.

Nedan är fler exempel på vad jag kan hjälpa dig med.

E-post

Det är vanligt att man vill ha en eller flera epostadresser med företagets domän, tex info@digitaldoktorn.com. Detta kan man administrera hos ditt webbhotell.

Uppdateringar

WordPress uppdateras då och då, samma sak gäller PHP samt WordPress-plugins. Man bör, med viss regelbundenhet, se till att uppdateringar sker och att din webbplats inte förändras pga detta.

Nytt innehåll

Du kan lära dig att själv lägga till sidor eller redigera texter med de tekniker jag använder - kräver ingen programmeringskunskap. Men är du osäker eller inte vill lägga tid på sådant kan jag självklart fixa det.

Backup och migrering

De flesta webbhotell har backup som ingår i abonnemanget. Men man kan ha kompletterande backup via WordPress-plugins som lagrar i molnet, t ex på Dropbox. Migrering behövs om du ska byta webbhotell.

Du kanske behöver hjälp med att skaffa webbhotell eller sköta teknisk administration där. Detta kräver oftast ingen programmeringskunskap men man behöver ha koll på andra ganska tekniska frågor.

Jag är insatt i hur flera s k ”shared hosting” adminstreras. Vill du slippa hålla på med sådant så hjälper jag gärna till med den typ av återkommande tjänster. Nedan är några exempel på vad jag kan hjälpa dig med.

E-post

Det är vanligt att man vill ha en eller flera epostadresser med företagets domän, tex info@digitaldoktorn.com. Detta kan man administrera hos ditt webbhotell.

Uppdateringar

WordPress uppdateras då och då, samma sak gäller PHP samt WordPress-plugins. Man bör, med viss regelbundenhet, se till att uppdateringar sker och att din webbplats inte förändras pga detta.

Migrering

Du kanske vill byta webbhotell? Då måste man migrera din WordPress webbplats inklusive bilder och databas till den nya leverantörens server.

Backup

De flesta webbhotell har backup som ingår i abonemanget. Men man kan ha ytterligare backup via WordPress-plugins som lagrar i molnet, t ex på Dropbox.