Smart Meal Planner

En javascript-app för att planera en veckas matsedel (huvudmål)

Se även blogginlägg om hur jag gick tillväga här

Relaterade portfolioinlägg