Adminajsr

Mitt examensarbete på IT-högskolans YH-utbildning ”Webbutvecklare CMS”. Jag har skapat en CMS med PHP-ramverket Laravel. Användare kan logga in med olika rättigheter. De kan skapa inlägg i vissa kategorier och kan redigera endast sina egna inlägg. Admin kan skapa användare och tilldela roller.

Relaterade portfolioinlägg