Kategori: HTML

Förkortningen HTML står för Hyper Text Markup Language. Andra ”markup languages” är XML och XHTML. Kortfattat innebär ”markup language” (eller märkspråk) att det i ett dokuments text finns s k taggar och element som talar om för webbläsaren hur texten ska formateras. Dessa taggar syns inte sedan i det dokument…

HTML