Kategori: CSS

Om man inte vill använda SASS eller LESS går det numera bra att skapa variabler (kallas även ”custom properties”) i CSS. Det är en stor fördel att spara t ex alla färger i ditt projekt i variabler. Det blir annars ganska lätt rörigt och svårt att organisera. Exempelkod: Här finns…

CSS