Kategori: CMS

WordPress är ett s k Content Managment System (CMS) och har genom åren blivit det mest populära bloggverktyget. WordPress är vad som kallas ”open source” (öppen källkod) vilket innebär att utvecklare världen över kan lätt få tillgång till koden och bidra med förbättringar. Det innebär också att man kan använda…

CMS