Digitaldoktorn Posts

WordPress är ett s k Content Managment System (CMS) och har genom åren blivit det mest populära bloggverktyget. WordPress är vad som kallas ”open source” (öppen källkod) vilket innebär att utvecklare världen över kan lätt få tillgång till koden och bidra med förbättringar. Det innebär också att man kan använda…

CMS

Om man inte vill använda SASS eller LESS går det numera bra att skapa variabler (kallas även ”custom properties”) i CSS. Det är en stor fördel att spara t ex alla färger i ditt projekt i variabler. Det blir annars ganska lätt rörigt och svårt att organisera. Exempelkod: Här finns…

CSS

Förkortningen HTML står för Hyper Text Markup Language. Andra ”markup languages” är XML och XHTML. Kortfattat innebär ”markup language” (eller märkspråk) att det i ett dokuments text finns s k taggar och element som talar om för webbläsaren hur texten ska formateras. Dessa taggar syns inte sedan i det dokument…

HTML

Det ultimata sättet att lära sig JavaScript tror jag är att gå en Yrkeshögskoleutbildning. Det är det jag gör just nu och JavaScript är ett av flera ämnen. Att få undervisning och undervisningsmaterial av en duktig lärare/coach, och att vistas i en miljö med andra IT-studenter är stimulerande. Man får…

JavaScript

Hej! Digitaldoktorn.com har återuppstått! Det var en blogg 2013-2015 med bl a tips och tricks för Mac-användare. Bloggen är borta (shit happens) men mina Youtube-klipp ligger kvar om någon skulle vara intresserad. Nu kommer det dock bli ett helt annat fokus nämligen webbutveckling. Jag heter Anders och utbildar mig för…

Webb och övrigt