Vad är ”markup language”?

Förkortningen HTML står för Hyper Text Markup Language. Andra ”markup languages” är XML och XHTML. Kortfattat innebär ”markup language” (eller märkspråk) att det i ett dokuments text finns s k taggar och element som talar om för webbläsaren hur texten ska formateras. Dessa taggar syns inte sedan i det dokument som presenteras i en webbläsare.

HTML är standardspråket för webben och utgör tillsammans med teknologierna HTTP och TCP/IP det som kallas World Wide Web.

Exempel på HTML-kod. Taggarna finns inom <>-tecknena.

</pre>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ett kort program</title>
</head>
<body>
<h1>Ett kort program</h1>
<p>Här är ett stycke som innehåller brödtexten av dokumentet. 
Det som finns innanför p-taggarna visas i webbläsaren i en viss storlek. 
"P" står för "paragraph", dvs ""stycke på svenska. Det som står innanför 
"h1"-taggarna är en rubrik och visas med större typgrad. 
"H" står för "Headline", dvs "rubrik" på svenska</p>

</body>
</html>

&nbsp;
<pre>